Regulamin

1. Regulamin dotyczy warunków i zasad korzystania z serwisu antyramki.com. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Z chwilą wprowadzenia jakichkolwiek zmian, powiadomieni zostaną wszyscy użytkownicy serwisu antyramki.com.

2. Serwis antyramki.com udostępnia użytkownikom narzędzia umożliwiające generowanie antyramek, udostępnianie im innym użytkownikom oraz ich komentowanie.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem generowania antyramek zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zarejestrowania się w serwisie antyramki.com. Rejestracja w serwisie oznacza że użytkownik zapoznał się z regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

4. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych. Niniejsze dane gromadzone są wyłącznie w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych przez administratora serwisu antyramki.com zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Wypełniając formularz rejestracji użytkownik tym samym oświadcza, że dane, które podał są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane, prawie ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administrator może przekazać dane użytkowników jedynie sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5. Za bezawaryjne funkcjonowanie serwisu odpowiada administrator antyramki.com, który dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu niniejszego serwisu jednakże administrator serwisu antyramki.com zastrzega sobie prawo do zaistnienia przerw w pracy serwisu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

6. Administrator serwisu antyramki.com nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za treść umieszczanych komentarzy. Pełną odpowiedzialność za treści umieszczane w serwisie antyramki.com ponoszą ich właściciele oraz autorzy komentarzy.

7. Zabronione jest umieszczanie w serwisie treści niedozwolonych z punktu widzenia obowiązującego prawa, antyramek łamiących powszechnie obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zawierające treści niezgodne z Netykietą. W serwisie antyramki.com nie będą akceptowane treści o charakterze pornograficznym, wulgarne czy też naruszające prawa autorskie osób trzecich. Administrator serwisu antyramki.com zastrzega sobie możliwość usunięcia treści/użytkownika, w przypadku niedopełnienia którejś z powyższych zasad.

8. Dodając antyramkę do serwisu antyramki.com użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie linków do poszczególnych antyramek, na stronach innych serwisów obsługiwanych przez administratora serwisu antyramki.com.

9. Z chwilą rejestracji użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie banerów reklamowych na stronach serwisu antyramki.com.

10. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści/użytkownika w przypadku łamania prawa, praw autorskich oraz nieprzestrzegania norm obyczajowych.

Zasady korzystania z komentarzy serwisu antyramki.com:

1. Funkcjonalność umożliwiająca komentowanie została stworzona w celu ułatwienia wymiany opinii, spostrzeżeń oraz uwag dotyczących treści zgromadzonych w serwisie antyramki.com.

2. Z funkcjonalności serwisu antyramki.com umożliwiającej komentowanie treści może korzystać każdy zarejestrowany oraz zalogowany użytkownik serwisu antyramki.com.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich.

4. Użytkownicy komentujący treści zawarte w serwisie antyramki.com publikują swoje wypowiedzi/opinie na własną odpowiedzialność. Administrator serwisu antyramki.com nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników komentujących w serwisie antyramki.com.

5. Administrator ma prawo usunąć całość lub część wpisów łamiących regulamin, a ich autorom zablokować możliwość komentowania.

6. Administrator serwisu antyramki.com zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.

Wejdz na kufel.pl - świat widziany przez kufel